alexnguyen's latest activity

  • alexnguyen
    alexnguyen reacted to toechuoi's post in the thread [Bán xế] bán xe Cx5 with Vodka Vodka.
    Cx 5 đời facelift này em thấy vẫn đẹp nhất. Kể giữ được ngoại thất xong nâng cấp nôi thất xịn xò lên thì best :D
Top