Recent Content by Alojo

  1. A

    Tay mở cửa ngoài i10 bị cậy đuôi

    Tết đen quá, em bị cậy mất cái đuôi tay mở cửa ngoài bên lái, mà ổ khoá ko bị chọc gì. Chả biết trẻ con nó nghịch hay kiểu gì :( Cụ nào biết chỗ thay chỉ em với ạ
Top