Ama Công

nhậu
Nơi ở
Sống giữa bầy voi
Nghề nghiệp
Chăn voi

Chữ ký

:((:(( Người yêu của em đã lấy chồng:((
Top