amant

con đường mà chỉ mình ta đi sẽ chỉ là lối mòn mà thôi

lọ mọ một mình
Sinh nhật
Tháng bảy 19
Nghề nghiệp
e may mắn được nhà nước làm bảo kê cho buôn hàng g

Chữ ký

Ta chỉ là một hạt Muối!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top