Andrea's latest activity

  • Andrea
    Andrea đã trả lời vào chủ đề Lập hội chơi Trym (TRIUMPH) đê !!!.
    Lỗi tẩu buzi bác! Lỗi phổ biến của Triumph 2017. Nếu ở hn Bác có thể qua triumph long biên, Vũ Lệnh ở bát khối, Chương già...địa chỉ cụ...
  • Andrea
    Andrea đã trả lời vào chủ đề Đánh giá Xin đánh giá BMW R9T.
    Lên các group trên fb đó bác, hội r9t saigon trên face có mà! Trên đó người thực việc thực.
Top