Anhnv13
Động cơ
382,752

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Gửi cụ 2;8 củ cả bộ cụ chuyển đến hồ Hoàng cầu cho nhà cháu đc không ợ ?
    Hì hì, thì eim đã khuân chai JW 75cl của Cụ rồi đới. Eim biết là Cụ dọn dà thanh lý mà.
    Thớt bán rệu của Cụ bị dell roài. Cụ xem giùm eim chai JW 75cl có phải là chai kỷ century kỷ niệm 100 năm nhà JW không?
    Vào mở thớt nướng gà + xôi BG sáng chủ nhật đê, hóng cái giề :)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top