annie

Nơi ở
gậm chạn...!

Chữ ký

Đừng thấy bóng to của mình trên vách mà tưởng mình vĩ đại.

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top