AQ.

Câu cá, nhỏ thôi - loại 50ký nhà có rồi
Nghề nghiệp
Kiếm chác xu

Chữ ký

Ghế phụ là của vợ tôi. Còn cô, ngồi lên đùi tôi cho thoải mái...
Top