B52

Chữ ký

Đời chúng ta, đâu có ọp (OF) là ta cứ đi.....(b)(b)(b)
Top