bachlongviet

Thích được đá, nhất là ở sân hàng chiếu
Nơi ở
Gần suối cá "Thần"
Nghề nghiệp
Cụ OF nào cũng có cái tờ giấy em cấp trong "ấy" vợ

Liên hệ

Yahoo! Messenger
bach_long_viet
Skype
bachlongviet

Chữ ký

Ở nhà bế con

Người theo dõi

Top