Recent Content by Bảo Chung

  1. B

    [Thảo luận] Phạt nguội thì được bao nhiêu trong Clip này hả các cụ

    Đi khu này có chỗ trong Trần Quý Cáp còn khó chịu hơn ạ, 1 đầu từ Khâm Thiên đi vào, một đầu phía ga, đường thì bé mà thường xuyên 2 anh taxi hay các cụ 4b tổ chức đấu đầu nhau tại đây. Cuối cùng là ứ luôn tại chỗ.
Top