Recent Content by baothanh99

  1. baothanh99

    [Luật] Cùng trao đổi, Một ngàn lẻ một câu hỏi về bảo hiểm ôtô

    Mua BH vật chất có 2 loại: 1. ko bao gồm BH mất cắp 2. bao gồm BH mất cắp Nếu bác mua loại 2 sẽ phải cộng thêm khoảng 15% còn loại 1 thì trong đó đã có ngập nước rồi bác nhé
Top