Bình X-Five

Chã!, đến từ Gần nhà anh Cừ

Bình X-Five được nhìn thấy lần cuối:
16/5/17