bluestar2006

Một số thứ có những cái tròn tròn
Sinh nhật
Tháng một 14
Nơi ở
Pride's Club
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Cướp Biển

Chữ ký

Chúng em là... Pride's Club. http://www.otofun.net/threads/966016
Top