Bố em

Sinh nhật
1/1/76 (Tuổi: 46)

Chữ ký

Vạn cổ công thành danh hiển đạt.Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh.
Top