Bomimi

Chữ ký

Ăn đúng nơi...chơi đúng chỗ...tiêu tiền đúng cách...
...nhưng tiền đâu mà ăn chơi tiêu cụ nhỷ....

Người theo dõi

Top