Bongbin2009

U40 sang U50, một vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh, đi nhiều, nợ nhiều

Không biết thích gì vì cái gì cũng thích
Nơi ở
Ở gầm cầu hàng ngày
Nghề nghiệp
Tạo hình bằng kim loại

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top