BoTho

Ô-tô và rượu mạnh, đặc biệt là OF Vodka.
Nơi ở
Ngoài đường

Contact

Yahoo! Messenger
nguyenhaihung

Chữ ký

Đường và chân là đôi bạn thân ...
Top