bridge

Sinh nhật
Tháng mười một 7
Nơi ở
Hà Nội
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
TVTK cầu đường

Chữ ký

Một lần là Liverpudlian, mãi mãi là Liverpudlian...

Người theo dõi

Top