bs_giang

Website
http://www.eloge.vn
Nghề nghiệp
Bác sỹ

Liên hệ

Yahoo! Messenger
legiang_idc
Skype
bsgiang_indeco

Chữ ký

Otofun _ Diễn đàn chém gió lớn nhất Việt nam (Em kết câu này)

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top