B

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • nó là cách viết chữ ký của otofun, ai đọc sẽ hiện nick của người đó. dùng cứ pháp "// you /" hay sao ấy, bỏ dấu cách đi
    "Cụ thepn127 có cần em tư véo gì về IT - Phần cứng - Mạng không ạ?" Sao lại có cái này vậy bác?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top