ca_kiem

Nơi ở
..

Liên hệ

Yahoo! Messenger
xuan_2205

Chữ ký

“ Tay cầm tàn dương kiếm
Lòng có lãnh nguyệt đao “

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top