carmy

Vodka...
Nơi ở
Homeless

Chữ ký

Cụ ạ: Ngày xưa sung sức thì nghèo >< Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi!:((
Top