cas

Nơi ở
Thường ở lầu Xanh trên đường hay tắc dễ ngập
Nghề nghiệp
Buôn nước bọt...

Chữ ký

Civic -5322 ( Năm Bà hay hay...)
Không có việc gì khó/ Chỉ sợ TIỀN không nhiều... bác nhỉ...

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top