cha_ly_kuc_ku

Cả thèm chóng chán, vớ vỉn ý mờ.

Chém gió
Nơi ở
Quê hương tôi.
Nghề nghiệp
án bám

Chữ ký

Ai cho Chí Phèo lương thiện hả kụ ?

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top