Chaukga

Nguyên quán: Quỳnh Lưu Nghệ An, sinh quán: Lương Khánh Thiện Phủ Lý, thường trú: Trần Nguyên Hãn Hải Phòng, tạm trú: Như Quỳnh Hưng Yên. Dân lang bạt.

Bạn là tốt, bạn cũ còn tốt hơn.
Nghề nghiệp
Dược sỹ

Chữ ký

Chơi cẩn thận, Làm tử tế!
Top