Chaukga

Nguyên quán: Quỳnh Lưu Nghệ An, sinh quán: Lương Khánh Thiện Phủ Lý, thường trú: Trần Nguyên Hãn Hải Phòng, tạm trú: Như Quỳnh Hưng Yên. Dân lang bạt.

Bạn là tốt, bạn cũ còn tốt hơn.
Nghề nghiệp
Dược sỹ

Chữ ký

Chơi cẩn thận, Làm tử tế!

Người theo dõi

Top