Recent Content by Chaukga

 1. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em chào lò ngày mới :d
 2. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em đá ống bơ qua tập đoàn phát ;))
 3. Chaukga

  Chi hội Lò Gạch-No 203 Hà Nam Quê Hương Của Những Anh Chí

  Nhím lại ở chỗ sóng phập phù ah (PS: anh không có ý sóng dập dồn đâu nhóe :P )
 4. Chaukga

  Chi hội Lò Gạch-No 203 Hà Nam Quê Hương Của Những Anh Chí

  Nhậu sớm nhể, hèn giề trời lại tối
 5. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em điểm lò trưa :d
 6. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em thêm phát nữa dồi lên đường :D
 7. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em chào lò ngày mới :d
 8. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em thêm còm tươi :d
 9. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em điểm lò trưa :d
 10. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em thêm phát nữa
 11. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em điểm sau Cố Hồng :D
 12. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Làm luôn đuê cho máu
 13. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em lôi chén lên
 14. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em tranh thủ thả còm phát ;))
 15. Chaukga

  BRL397: Sinh nhật OF vui sao, Ọp phơ nô nức tiến vào Tràng An

  Em lên tầng mới
Top