Claus102's latest activity

  • Claus102
    Claus102 đã đăng thớt mới.
    Em lăn tăn vụ xăng cộ accent quá các bác, đi phố loanh quanh 7l là chạy hiền, không dám đạp mạnh rồi, máy 1.4 mà em thấy hao nhỉnh hơn...
  • Claus102
    Claus102 đã đăng thớt mới.
    Nay em thấy bán cái thanh strutbar ultra racing mà ko thấy có cho accent. Bác bào có kinh nghiệm biết có hãng sản xuất nào có strutbar...
Top