CNS Sao Mai's latest activity

  • CNS Sao Mai
    CNS Sao Mai đã trả lời vào chủ đề Xe đạp dạo phố.
    Bắt nó đi làm những việc không phải là chuyên môn của nó thì nó cũng làm được thôi, chẳng gì là không thể. Xe lăn có đi phượt được...
  • CNS Sao Mai
    CNS Sao Mai đã trả lời vào chủ đề Xe đạp dạo phố.
    Đấy là cụ chỉ đi mỗi loại này thôi. Ngoài ưu điểm là nhỏ, gọn dễ cất dễ mang đi chứ không có ưu gì cả. Cụ mà đi con xe phổ thông khác cụ...
Top