Cố Tài's latest activity

  • Cố Tài
    Cố Tài đã đăng thớt mới.
    Em xin chào các cụ em năm nay 25 tuổi cần các cụ chỉ bảo, chả là e hiện tại thu nhập hàng tháng của em là 20tr/1 tháng e đã tích góp...
Top