co_tranh2006

Bên kia sông Đuống,

Du lịch bụi, Phong lan
Nơi ở
Phố "Vàng Bạc"
Site ảnh
https://www.flickr.com/photos/7657696@N02/
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
IT rúc gầm bàn

Liên hệ

Yahoo! Messenger
co_tranh2006
Skype
co_tranh2006

Chữ ký

Vũ Đăng Tường - Hoàng Ngân, Hà Nội - 093.220.7587 - Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top