coitutu

Trẻ hơn tuổi, trừ khi để râu (mọi người bảo thế), thói quen xấu: thuốc lá và PES

PES
Nơi ở
Loanh quanh trong HN thôi mà
Site ảnh
http://www.facebook.com/necromancer.vn
Nghề nghiệp
Mỗi thứ một tí

Liên hệ

Yahoo! Messenger
vietanhtq
Skype
vietanhtq

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top