công nông tàu

Nơi ở
nay đây mai đó
Nghề nghiệp
Buôn thúng bán mẹt

Chữ ký

:69:Vợ cả vợ hai, cả hai đều là vợ cả:69:
Nói thật với bác em sợ mỗi gấu nhà em thôi chứ gấu Thủ lệ còn lâu em mới sợ:))
Top