CôngNông

Thích đủ thứ
Nơi ở
110/99 Định Công Hạ
Nghề nghiệp
Bảo hiểm oto,công trình,tòa nhà,du lịch,cháy nổ.

Chữ ký

Đêm qua gánh nước đầu đình. Đánh rơi chiếc yếm chình ình giữa sân...
Top