Coọc sê lẻ tám

Sinh nhật
1/1/76 (Tuổi: 46)

Chữ ký

Gà mà không biết gáy, là con gà quay ;)) ;))
Top