cudem

tay thì táy máy, miệng thì tóp tép, đi thì ọp ẹp.
Nơi ở
Nguyễn Sơn, LB, HN
Nghề nghiệp
cân vành tàu hỏa, vá lốp máy bay

Chữ ký

hôm nay là các trai tân, ngày mai là các quý ông!
....pác nhể!
Top