Recent Content by datld2000

  1. D

    Hỏi thủ tục xin cấp lại đăng ký xe bị mất

    Quy trình chính chủ như sau: - Xác nhận của địa phương là có trình báo mất giấy tờ xe: trình báo này có thể tại phường sở tại hoặc phường bất kì mà cụ quen công an. Cái này xin xác nhận khó nhất. Hic hic - Mang xác nhận + xe + hộ khẩu + CMND lên CA quận để làm lại giấy tờ xe: cà lại số khung...
Top