Recent Content by Davidhau

  1. D

    Thảo luận Daihatsu citivan thần thánh

    Bác phongthanhauto oi. Cho e xin sdt zalo. E mua do cho citivan e dc k ak
  2. D

    Thảo luận Daihatsu citivan thần thánh

    Xin chao cả nhà. Tinh hình e mói tậu citivan 2000 . ve sữa lại. Máy bị kêu tạch tạch gì ak. Nghe nới bơm xăng gì ak. Cửa trước mưa thì lọt nước vào bên lơ. Cửa kiếng k sát chạy kêu rần rần. Hic. Các bac tư vấn e vói.7 e o vũng tàu ak. Xe náy e thấy ngoài Bắc...
Top