dcfocus

man, 7x, có một số thứ và thiếu một số thứ

cái gì cũng thích.
Nơi ở
Lang thang nay đây mai đó
Nghề nghiệp
Vừa làm vừa phá

Người theo dõi

Top