dientinh2001

Hãy sống làm sao để khi ta ra khỏi cuộc đời ai là đã để trong lòng người đó một khoảng trống không ai có thể lấp đầy

Chữ ký

Hãy sống để khi ra khỏi cuộc đời ai đó, ta đã để lại một khoảng trống không ai có thể lấp đầy

Đang theo dõi

Top