diepnh81

Vui tính, thích các loại xe...từ xe đạp, xe máy và giờ là oto....

Football là sở thích của em
Nơi ở
Khu đô thị mới Xa La-Hà Đông
Nghề nghiệp
kỹ sư xây dựng cầu đường là nghề của e

Chữ ký

Cuộc đời là những chuyến đi

Đang theo dõi

Top