Đoành!

Chữ ký

Không có gì là hoàn hảo...
Đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm.

Người theo dõi

Top