domino_js

Thay đổi như cơm bữa
Nơi ở
Nhà em trên đỉỉnh treo leo.
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Cái gì cũng biết.........một ít!

Liên hệ

Yahoo! Messenger
nero_142

Chữ ký

Buồn nào rồi cũng đi qua...
...chỉ còn buồn ngủ hành ta hàng ngày....
Top