Đoremon

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Em nói là nếu em sai thì chịu phạt, nếu mợ thấy em sai phạt thì em chịu, nếu không là em trả chén đấy nhá!=))
    Thế m[j thấy em nói không đúng à mà lại phạt em? Thớt nói chuyện buồn - đắm đò mà lại cứ đi chém gió linh tinh thì là đúng à?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top