Recent Content by Duchadong

  1. Duchadong

    Kia soul hay focus 2.0

    Em cũng khoái Kia Soul, kiểu dáng rất đặc biệt k giống ai b-). Nhưng k có đủ điều kiện tài chính mua mới nên chỉ dám ngó em Soul 4U đời cũ thôi.
Top