ducvu

Chữ ký

Cứ cho đi, cho cả những ngọt ngào và cay đắng...Em thích ăn ngọt nhưng sợ các cụ ạ, đắng em cũng thích.

Người theo dõi

Top