ducvv

Nơi ở
CBR

Liên hệ

Yahoo! Messenger
troicho01@yahoo.com

Chữ ký

Phải ngu ngu trong một vài tình huống mới là người thông minh...
Top