Ford Escape

Thích đi du lịch lắm
Nơi ở
Fang fầm fập area\m/
Nghề nghiệp
Kiến Trúc sư

Liên hệ

Yahoo! Messenger
thaopd78
Skype
thaopd78

Chữ ký

Trước khi apply, em chỉ khuyên bác 1 điều: \m/Gia nhập FFFC không khó, nhưng tồn tại được thì cực khó\m/

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top