Frech

Thích gắp rót, bia bọt, ọp chui.

Điện Ảnh. Đặc biệt bộ phim "Trên từng cây số"
Nơi ở
Hoàng Mai, Hà Nội
Nghề nghiệp
Đạo diễn. Nói theo giọng Quảng là: "Đào Giếng"

Chữ ký

Chém gió không khó.
Quan trọng là chém phải ra gió! =)) =)) =))

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top