G.Blue's latest activity

  • G
    G.Blue đã đăng thớt mới.
    Mới lên đời e thừa ra cái lap còi thanh lý cho các cụ họp zoom ạ. Asus K46CA e mua từ mới ở An Phát, Thái Hà, e cắm thêm 1 thanh ram 4g...
    • EE14BADE-0A6F-4708-B606-FD213A3119B4.jpeg
    • BF2A74FE-73CF-4E6B-ABBC-A6D23ABDE429.jpeg
Top